martes, 16 de abril de 2013

Que significa una entitat sense ànim de lucre avui en dia?

Fa uns dies vam estar parlant amb el nostre nou comercial Jordi sobre el significat de ser una entitat sense ànim de lucre. No és fàcil explicar la diferència entre un centre especial de treball sense ànim de lucre o amb ànim de lucre. I uns dies més tard ens acaba d'arribar aquest artícle de Pau Vidal "Sense ànim de lucre vol dir plenament compromesos amb la societat". 

Aquí us deixem una part de l'article per reflexionar: 
“Què vol dir sense ànim de lucre? Que no necessiten ingressos com qualsevol empresa?”. Evidentment, és cert que les entitats del tercer sector, com qualsevol altra organització,necessiten ingressos per sobreviure i poder complir la seva missió; però la diferència fonamental és que aquests diners són instrumentals, i la raó de ser de les organitzacions no lucratives és el compromís amb la societat; és a dir, treballar per a la millora social o la millora de la convivència. Aquest compromís amb la causa (sigui ambiental, educativa, social, cultural, de cooperació internacional etc.), és el motiu pel qual les persones escullen una forma jurídica no lucrativa pels seus projectes enlloc de fer-ho amb una forma mercantil clàssica. En la seva activitat no busquen el repartiment dels beneficis a uns accionistes particulars ni generar un patrimoni que deixar als seus hereus.
Aquest fort compromís social és el que les entitats no lucratives hem de posar en evidència amb força perquè és el que diferencia i dóna valor a les entitats. Els milers d’organitzacions no lucratives que existeixen al nostre país són el resultat de persones compromeses amb la societat que han decidit lliurement apostar per la societat per sobre dels beneficis personals que poguessin generar els seus projectes. La força d’aquest compromís es manifesta tant en els emprenedors socials que han creat les associacions, fundacions i cooperatives d’iniciatives socials existents; com en els milers i milers de persones que treballen en aquestes organitzacions, conciliant diàriament carrera professional i compromís social. (Pau Vidal, 12 d'Abril de 2013: http://www.tercersector.net/?p=940&lang=ca)

No hay comentarios:

Publicar un comentario